Μενού
Καλάθι Αγορών

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τι είναι ο GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, θεσπίζει μια σειρά νέων διατάξεων που αφορούν τον τρόπο επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων από οργανισμούς. Ο σκοπός του Κανονισμού είναι να ενισχύσει και να τυποποιήσει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (γνωστός ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και επίσης οποιονδήποτε άλλο οργανισμό εργάζεται υπό τις οδηγίες και εντολές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Εκτελών Επεξεργασία Δεδομένων). Υπεύθυνοι για την τήρηση του Κανονισμού είναι οι εργαζόμενοι του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναδόχων, συμβούλων αντιπροσώπων και τρίτων μερών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Ο GDPR αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του οργανισμού σχετικά με τον τρόπο που συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στο επίκεντρο της νέας αυτής νομοθεσίας βρίσκεται η απαίτηση πλήρους διαφάνειας από πλευράς του οργανισμού σχετικά με τον τρόπο χρήσης και διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και η απαίτηση ύπαρξης λογοδοσίας σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων που κατέχουν. 

Στα πλαίσια του GDPR η SIRENA PLUS αναρτά στον ιστότοπό της, βασικά δικαιώματά σας και αντίστοιχες υποχρεώσεις μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ SIRENA PLUS

είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους υπηρεσιακούς του σκοπούς. Προσδιορίζουμε τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρειάζεται να συλλέξουμε από εσάς έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των προγραμμάτων και υπηρεσιών μας.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk@sirenaplus.gr Ταχυδρομική διεύθυνση: Sofia, Bulgaria 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής: Το δικαίωμα της πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων  περιορισμών του Κανονισμού και του νόμου, οφείλουμε να ικανοποιήσουμε το δικαίωμα αυτό μέσα σε ένα (1) μήνα ή μετά από παράταση άλλου ενός (1) μήνα, σε ορισμένες περιπτώσεις. Το δικαίωμα για διόρθωση Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς. Το δικαίωμα της διαγραφής Τα δεδομένα σας θα διαγράφονται σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, θα διατηρούνται δε μόνο εφόσον το επιβάλλει ο Κανονισμός ή ο νόμος για τους λόγους και το χρονικό διάστημα που προβλέπονται σε αυτούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα καταστραφούν με τρόπο ώστε να μην μπορούν να αποκατασταθούν ή αναπαραχθούν.  Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης) Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες αυτές σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. 3. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας καθώς και για την αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με αυτή, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@sirenaplus.gr 4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔΠΧ Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν κρίνετε πως η επεξεργασία των δεδομένων σας από μέρους μας δεν συμφωνεί με τις επιταγές του Κανονισμού. 5. ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Διαχείριση και ανάπτυξη εγγραφής WEB. Εγγραφή σημαίνει επεξεργασία λογαριασμό πλοήγησης χρήστη στο WEB. Αυτό το λογαριασμό προτείνει τη χρήση προσωπικών δεδομένων πελατών και πληροφοριών πλοήγησης, καθώς και προϊόντων που προβλήθηκαν ή προστέθηκαν στο καλάθι, επισκέφθηκαν λειτουργικές μονάδες WEB, τοποθεσία για την αξιολόγηση προτιμήσεων ή / και προσωπικών ενδιαφερόντων για την προσφορά περιεχομένου, προσφορών, υπηρεσιών και προϊόντων WEB στον πελάτη που ταιριάζει με το λογαριασμό του. - Διαχείριση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών αγορών. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη για την επεξεργασία και την παράδοση της παραγγελίας του, για να τον ενημερώσουμε μέσω email και / ή SMS σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας του. - Διαχείριση και αποστολή πληροφοριών σχετικά με αποκλειστικές προσφορές, τελευταίες ειδήσεις και εξατομικευμένες πληροφορίες προσαρμοσμένες στο λογαριασμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου ως πελάτη μέσω email, SMS ή ταχυδρομείου. Η υποβολή αυτών των πληροφοριών σημαίνει επεξεργασία του λογαριασμό χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση προσωπικών δεδομένων, ιστορικού αγορών και δεδομένων πλοήγησης ιστότοπου για την αξιολόγηση των προσωπικών προτιμήσεών τους, για την παροχή εμπορικών ειδοποιήσεων που ταιριάζουν με το λογαριασμό του. - Οι ειδοποιήσεις θα εξατομικευτούν για τον πελάτη όσον αφορά το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Για να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα "Εγγραφή" του λογαριασμού σας. - Για δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, καθώς και ερωτήσεων και παραπόνων. - Μπορείτε να διαχειρίζεται την υπηρεσία ενημέρωσης όταν ένα συγκεκριμένο προϊόν είναι διαθέσιμο στο WEB. - Διαχείριση και αποστολή εντύπων πιστοποίησης αγοράς: ψηφιακή απόδειξη, τιμολόγιο ή αφορολόγητο. 6. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η SIRENA PLUS δύναται να επικαιροποιήσει/συμπληρώσει την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η τροποποιημένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα μας.  Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε για αυτές πριν τεθούν σε ισχύ μέσω του Δικτυακού μας τόπου με κατάλληλη επισήμανση. Οι αλλαγές δε αυτές θα καταλαμβάνουν μόνο τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης/επικαιροποιημένης δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.